تقویم آموزشی نیم سال اول 1403 در سایت قرار گرفت. جهت مشاهده سریع کلیک کنید و یا به بخش تقویم های آموزشی مراجعه کنید.
محتوای افزایش

مدیریت دانش در سازمان‌های در حال توسعه

مقدمه در این مقاله، به بررسی اهمیت مدیریت دانش در سارمان‌های در حال توسعه می‌پردازیم. مدیریت دانش به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای افزایش عملکرد و رشد سازمان‌ها، در حال حاضر به یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در دنیای ...